Detta är Vattenresurs

Vi är entreprenörer

Vi restaurerar sjöar - genom fällning av bottenvatten och täckning av förorenade sediment. Stockholm Vatten anlitade oss för att restaurera Flaten, Långsjön och Trekanten. Botkyrka kommun har anlitat oss för restaurering av Malmsjön. Vi har också restaurerat sjön Turingen som fick ett "lock" över sitt kvicksilverförorenade sediment - världspremiär för vår Covermetod.

 

Ska fällning av bottenvatten få en viktig roll som åtgärd i Östersjön? Det är vi övertygade om. Kanske blir det så. Vi har på uppdrag av BalticSea 2020 behanddlat tre Östersjövikar för att prova fällning av bottensediment i brackvattenmiljö. Ett omfattande uppföljningsprogram visar att det fungerar lika bra som i insjöar. 


förstasidan

Vattenresurs drivs av:

Sten-Åke Carlsson(tv), limnolog och Lars Eriksson(th), ingenjör.

Vi arbetar ofta tillsammans med andra konsulter och underentreprenörer.

Vattenresurs kännetecknas av kompetens, kreativitet och helhetssyn.

Er samarbetspartner?

År 2002 fick vi Föreningen Vattens vattenpris - Kemirapriset för vårt arbete med sjörestaurering.

Vi blev finalister i Miljöinnovation 2003 med Covermetoden

Vi blev årets företagare i Upplands-Bro kommun 2003.