top of page

KOM IGÅNG – Seminarium om effektiv rening

Seminarium om effektiv vattenrening av övergödda sjöar och havsvikar 

Vad behöver man tänka på för att komma igång med en process för att rena sjöarna i sin kommun? Vattenresurs samlade forskare och representanter från Länsstyrelsen och kommuner som delade med sig av sina erfarenheter.

 

Ta del av hela seminariet på temat Effektiv rening av övergödda sjöar och havsvikar nedan

Mycket matnyttig information finns i Havs- och Vattenmyndighetens Handbok för åtgärder mot internbelastning. Tabell 7 visar att Vattenresurs metod är den mest kostnadseffektiva.

Ernst Witter
Länsstyrelsen, Örebro

Rosmari Herrero
Business Manager, Race For The Baltic

Signe Norreson
Sjömiljöansvarig, Växjö kommun

Seminarium december 7
bottom of page