top of page

KONTAKT

Behöver ni hjälp att nå god vattenstatus
– vi tar hand om hela processen

Med vår metod kan vi snabbt och effektivt bidra till att övergödda sjöar och havsvikar uppnår god vattenstatus. Vi tar hand om hela processen, allt från vilka tillstånd, dispenser och markupplåtelser som behövs, till att utföra reningen med hjälp av våra specialbyggda båtar.
 

Kontakta:

Göran Andersson,
limnolog och marknadschef

Tfn 08-584 807 70

goran.andersson@vattenresurs.se
 

Hör Vattenresurs expert på livet i vattenmiljöer, limnolog Göran Andersson om hur övergödning påverkar våra vattendrag och hur detta kan åtgärdas.

bottom of page