top of page

GUIDE

Behöver ni hjälp att nå god
vattenstatus – vi tar hand om hela processen

Slide1.png

Med vår metod kan vi snabbt och effektivt bidra till att övergödda sjöar och

havsvikar uppnår god vattenstatus. Vi tar hand om hela processen, allt från

vilka tillstånd, dispenser och markupplåtelser som behövs, till att utföra

reningen med hjälp av våra specialbyggda båtar.

Kostnadseffektivt sätt att nå god vattenstatus
 

  • Enligt EU-direktiv som implementerats i svensk lag ska alla svenska sjöar större än enkvadratkilometer senast år 2027 ha uppnått god ekologisk och kemisk vattenstatus.

  • Vattenresurs metod ger snabb effekt – bättre siktdjup inom bara några dagar.

  • Metoden säkerställer också en långsiktig återhämtning av fiskbestånd och frisk växtlighet.

  • Det är möjligt att erhålla statsbidrag för åtgärder som bidrar till god vattenstatus.

bottom of page