top of page

VÅR METOD  »  Så fungerar det

EKOBENTIK
– så fungerar det

EKOBENTIK är en beprövad och naturlig metod som snabbt återställer övergödda och syrefattiga sjöar och havsvikar till friskt och klart bad- och fiskevatten.

Så här går det till:

Genom att precisionsfälla in aluminiumsaltet i sjöns bottensediment bryts en ond cirkel med algblomning, syrebrist, frisättning av fosfor och ännu mer algblomning. Aluminiumsaltet binder fosforn och bromsar algblomningen. Resultatet blir en långsiktig och bestående återhämtning av hela ekosystemet.

Vattenresurs_metod.png
bottom of page