top of page
20200429_073425715_iOS.jpg

VÅR METOD  »  Kostnadseffektiv

Kostnadseffektivt sätt att nå god vattenstatus

  • Enligt EU-direktiv som implementerats i svensk lag ska alla svenska sjöar större än en kvadratkilometer senast år 2027 ha uppnått god ekologisk och kemisk vattenstatus.
     

  • Vattenresurs metod ger snabb effekt – bättre siktdjup inom bara några dagar.
     

  • Metoden säkerställer också en långsiktig återhämtning av fiskbestånd och frisk växtlighet.
     

  • Det är möjligt att erhålla statsbidrag, s k LOVA-anslag, för åtgärder som bidrar till god vattenstatus.

På kort
och
lång sikt

bottom of page