top of page
20200429_073425715_iOS.jpg

VÅR METOD  »  Naturligt mineral

Aluminium ett naturligt mineral

Aluminiumsaltet som fälls in i bottensedimentet är ett naturligt mineral med egenskaper som gör att det kan binda till sig fosfor. Aluminiumsalt används också vid vattenverk för att rena vårt dricksvatten och vid avloppsverk för att rena avloppsvattnet innan det släpps tillbaka ut i våra vattendrag.

Aluminium.png
bottom of page