top of page

OM OSS  »  Om Mellby Gård

Långsiktigt engagemang

Mellby Gård är en familjeägd, långsiktig investerare som månar om att bevara entreprenörsandan i portföljbolagen. De tre hörnpelarna i Mellby Gårds affärsmodell, Mellbymodellen, är långsiktighet, aktiv ägarstyrning och delägarskap. Målet med verksamheten är att ta ett portföljbolag från lovande till ledande. Det grundläggande är att successivt utveckla bolagets hela potential.

I början av 2022 startade Mellby Gård tillsammans med Feralco investeringsfonden Circular WaterFund. Syftet med fonden är att på affärsmässig grund investera i och bidra till en mer hållbar vattenhantering samt att fler människor på jorden får tillgång till rent vatten. Mellby Gård finansierar också ett forskningssamarbete i Ullnasjön om hur Vattenresurs metod kan användas för att rena grunda sjöar.

Mellby-gård-logo.png

”Vattenresurs sitter på en fantastisk teknik. Vi vill medverka till att skapa ännu bättre sjöar i Sverige, men också i andra länder.”

bottom of page