top of page

SJÖAR VI RENAT  »  Referensprojekt

Några av de sjöar och havsvikar vi behandlat

Vattenresurs har sedan starten i början av 1990-talet renat ett 20-tal sjöar runt om i Stockholmsområdet och Växjö. Vi har renat allt från mindre sjöar som Bagarsjön i Nacka, till stora sjöar som Växjösjön i Växjö och havsvikar som Säbyviken, Björnö- och Torpeinfjärdarna i Värmdö. Vår metod fungerar lika bra i alla dessa olika typer av vatten.

Vi är redo att i enlighet med EU-direktivet hjälpa Sveriges kommuner att ta hand om (åtgärda) sina övergödda sjöar.

kartillustration 22 AUG 2022.png
bottom of page