top of page
20200429_073425715_iOS.jpg

VÅR METOD  »  Samarbeten akademien

EKOBENTIK
– en rekommenderad och erkänd metod

Vår metod EKOBENTIK rekommenderas av både Havs- och vattenmyndigheten och av regionala vattenmyndigheter.

Vattenresurs bedriver också samarbeten och forskningsprojekt tillsammans med Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi har samarbetat med Blekinge Tekniska Högskolas utbildning i Marin Teknik i syfte att utveckla tekniken för användning i mindre vattendrag och dagvattendammar. 

Vi samarbetar även med stiftelsen Race For The Baltic inom projektet Underwater Restoration där vår metod effektivt bidrar till att minska belastningen på Östersjön.

hav-logo_sv_blå_1000px.png
Uppsala_Universitet-logo-2E2D20E6B3-seeklogo.com.png
1200px-Sveriges_Lantbruksuniversitet_Logo.png
bthlogo_gra_1024.png
RFTB+logo.jpg.png
bottom of page