top of page

OM OSS  »  Vattenresurs

Vattenresurs – en trygg och långsiktig partner

Vattenresurs har över 30 års beprövad erfarenhet av restaurering av sjöar och havsvikar. Bolaget ägs idag till 100 procent av Mellby Gårds dotterbolag Feralco, som är en ledande leverantör av produkter och system för vattenrening åt kommuner och industri.

30år

Beprövad 
erfarenhet

Heart & Hands

Engagerade och
långsiktiga ägare

feralco_logo_white.png

En del av Feralco sedan 2020

Mellby-gård-logo.png

Feralco ingår i 
Mellby Gård- koncernen

bottom of page