top of page

SJÖAR VI RENAT  »  Växjö

Mycket goda resultat

Vattenresurs effektiva metod har också uppmärksammats i Växjö där vi bidragit till att Växjösjöarna nu mår bättre än på 150 år, med kraftigt förbättrat siktdjup.

Screenshot 2022-06-22 at 15.58.05.png
Screenshot 2022-06-22 at 15.58.18.png
Screenshot 2023-06-30 at 16.21.13.png
bottom of page