top of page

OM OSS  »  Vattenresurs historia

Vattenresurs historia

Vattenresurs startades i början av 90-talet av två privatpersoner. Tekniken att använda aluminium för rening av sjövatten utvecklades i Sverige redan på 1960-talet och är sedan 70-talet en etablerad restaureringsmetod i USA. 

Metoden som använts är dock tämligen trubbig då aluminiumet sprids ut från ytan i hela vattenmassan. Vattenresurs har därför utvecklat en förfinad metod, EKOBENTIK, där aluminiumet precisionsfälls in i bottensedimentet och binder fosforn där, med minsta möjliga påverkan på vattenmassans biologi. År 2002 tilldelades Vattenresurs Föreningen Vattens pris för sitt arbete med sjörestaurering.

År 2020 förvärvades Vattenresurs av Feralco Nordic, vilket ger möjlighet att skala upp verksamheten och stötta fler kommuner att uppnå EU:s vattendirektiv.

Tidslinje.png
bottom of page