top of page
shutterstock_1906067614_edited_edited.jpg

Vi renar och återställer ekosystemen i övergödda sjöar och havsvikar med naturliga mineraler

Senast år 2027 ska alla
svenska sjöar ha uppnått god ekologisk och kemisk vattenstatus.

Vi kan hjälpa er med
hela processen.

VÅR METOD

bottom of page