sjorestaurering.png

Sjörestaurering av sjöar och havsvikar

Vattenresurs behandling av övergödda sjöar och havsvikar återställer de naturliga näringsnivåerna.  Vår metod för sjörestaurering är dokumenterat effektiv mot internbelastning, skonsam mot fauna och flora och ger snabbt synbara förbättringar.

Senast år 2027 ska alla sjöar och havsvikar ha uppnått en god ekologisk och kemisk status. 

Vi hjälper er med era vattenområden. Kontakta oss för kostnadsförslag!

Vår restaureringsmetod

Fällning av fosfor som restaureringsmetod utvecklades i Sverige under 1960 och 70-talet. Man använde då metoden med väl låga doser och i sjöar som dominerades av extern belastning. De sjöar vi behandlar idag har en s k internbelastning från sjöbotten p g a ackumulerad fosfor från tidigare utsläpp. Denna läcker ut och bidrar till övergödningssituationen kvarstår, trots minskad externbelastning från land. Behandlingsmetoden sker genom att fosfor binds upp när polyaluminiumklorid tillsätts i vatten och bottensediment. Istället för att behandla hela vattenmassan har Vattenresurs en precisionsbehandling av de bottenområden där behandlingen gör nytta.

Orlången.png
IMG_E1084.JPG

Pågående projekt

 • Under sommaren 2021 behandlades fyra sjöar
   

 • Fältsäsongen 2021 är nu över och våra tre båtar ("läggare") är upptagna för service och underhåll inför nästa säsong.
   

 • Fr o m 1 november har Vattenresurs nya och rymligare lokaler i Kungsängen. 
   

 • I samarbete med Blekinge Tekniska Högskolas utbildning i Marin Teknik utvecklar vi en mindre läggare för små sjöar  dagvattendammar, viltvatten etc.
   

 • Seminarium onsdag 15 december 2021 på Blekinge Tekniska Högskola. Program och inbjudan finns här!
   

 • Uppföljning av forskningsprojektet i Ullnasjön.

Videoklipp

I september/oktober 2020 behandlade Vattenresurs AB Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm för dess övergödning. Behandlingen utfördes på uppdrag av Stockholm stad och Stockholm Vatten AB. För arbetet fick vi på Vattenresurs låna Sjöhistoriska museets brygga och den sista dagen för behandlingen fick vi besök av Rebecka Falsäter och Mats Djurberg från museet.

Se film från besöket här!

Nyhetsbrev!

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev så får du regelbundet utskick med väsentlig information kring våra arbeten, allmän vatteninformation samt regler kring restaurering av vatten. 

Vårt senaste nyhetsbrev finns här!

Orlången.png
Lejondalssjön.jpg

Vattenresurs tar både små och stora uppdrag seriöst!

För att få mer information kring våra tidigare uppdrag är ni varmt välkomna att kontakta oss per mejl eller telefon.