top of page

Goda resultat i Växjö

Vattenresurs metod har också uppmärksammats i Växjö där vi bidragit till att Växjösjöarna nu mår bättre än på 150 år, med kraftigt förbättrat siktdjup.

VÅR METOD

bottom of page