top of page

Behöver ni hjälp att nå god vattenstatus – vi tar hand om hela processen

Med vår metod kan vi snabbt och effektivt bidra till att övergödda sjöar och havsvikar uppnår god vattenstatus. Vi tar hand om hela processen, allt från vilka tillstånd, dispenser och markupplåtelser som behövs, till att utföra reningen med hjälp av våra specialbyggda båtar.
 

Kontakta:

 

Göran Andersson
Limnolog och marknadschef
Tfn 08-584 807 70
Tfn 073-065 71 18

goran.andersson@vattenresurs.se

Hör Vattenresurs expert på livet i vattenmiljöer, limnolog Göran Andersson, om hur övergödning påverkar våra vattendrag och hur detta kan åtgärdas.

Övriga kontakter:

Johan Modén
VD
Tfn 072-732 71 60

johan.moden@vattenresurs.se

Billy Dahlberg

Driftchef
Tfn 073-076 37 68

billy.dahlberg@vattenresurs.se

 

​Stefan Nyberg

Verkstadsansvarig
Tfn 076-725 33 35
stefan.nygren@vattenresurs.se

Rikard De Besche

Servicetekniker

Tfn 073-080 26 93

rikard.debesche@vattenresurs.se

VÅR METOD

bottom of page