top of page

Kostnadseffektivt sätt att nå god vattenstatus

  • Vi har ont om tid! Enligt EU-direktivet som implementerats i svensk lag ska alla svenska sjöar större än en kvadratkilometer senast år 2027 ha uppnått god ekologisk och kemisk vattenstatus.
     

  • Det är möjligt att erhålla statsbidrag, s k LOVA-anslag, för åtgärder som bidrar till god vattenstatus. Vattenresurs har lång erfarenhet av hur man söker LOVA-bidrag och kan hjälpa till med processen.
     

  • Vattenresurs Ekobentikmetod är det snabbaste sättet att uppnå god vattenstatus, med bättre siktdjup inom bara några dagar. Enligt Havs- och vattenmyndigheten är vår metod den mest kostnadseffektiva Havs- och Vattenmyndigheten (Rapport 2023:03), Handbok för åtgärder mot internbelastning (tabell 7, sidan 25).

  • Metoden säkerställer också en långsiktig återhämtning av fiskbestånd och frisk växtlighet.

VÅR METOD

bottom of page