top of page

Precisionsfällning med aluminumsalt i bottensedimentet

Det unika med Vattenresurs Ekobentikmetod är att aluminiumsaltet tillsätts direkt i sjöarnas bottensediment. Detta sker med hjälp av rör som sänks ned i sedimentet från våra specialutrustade båtar, eller läggare som vi kallar dem. Det är i bottensedimentet som det mesta av fosforn finns och det är där som behandlingen gör störst nytta.

 

Vår patenterade metod, Ekobentikmetoden, säkerställer hög kvalitet, stor precision och skadar inte ursprunglig flora och fauna.

Behandling av övergödd
Behandling av övergödd

Specialutvecklade
munstycken

VÅR METOD

bottom of page