top of page

EKOBENTIK – så fungerar det

EKOBENTIK är en beprövad och naturlig metod som snabbt återställer övergödda och syrefattiga sjöar och havsvikar till friskt och klart bad- och fiskevatten.

Så här går det till:

Aluminiummineral finns naturligt i sjöars bottensediment där det binder fosfor. Vid en stor extern belastning av fosfor, från bland annat jordbruk, uppstår en brist på aluminiummineral och sjöar blir övergödda med algblomning.

 

Genom att precisionsfälla med aluminiumsalt i sjöns bottensediment återskapas den naturliga balansen och den onda cirkeln bryts. Aluminiummineralet binder fosforn och bromsar algblomningen. Resultatet blir en snabb och bestående återhämtning av hela ekosystemet.

Se vår film Restaurering av övergödda sjöar här.

VÅR METOD

bottom of page