top of page

Behöver ni hjälp att nå god vattenstatus – vi tar hand om hela processen

Med vår metod kan vi snabbt och effektivt bidra till att övergödda sjöar och havsvikar uppnår god vattenstatus. Vi tar hand om hela processen, allt från vilka tillstånd, dispenser och markupplåtelser som behövs, till att utföra reningen med hjälp av våra specialbyggda båtar.

Kostnadseffektivt sätt att nå god vattenstatus
 

  • Enligt EU-direktiv som implementerats i svensk lag ska alla svenska sjöar större än en kvadratkilometer senast år 2027 ha uppnått god ekologisk och kemisk vattenstatus.

  • Vattenresurs metod ger snabb effekt – bättre siktdjup inom bara några dagar.

  • Metoden säkerställer också en långsiktig återhämtning av fiskbestånd och frisk växtlighet.

  • Det är möjligt att erhålla statsbidrag för åtgärder som bidrar till god vattenstatus.

Stefan Nyberg

Verkstadsansvarig
Tfn 076-725 33 35
stefan.nygren@vattenresurs.se

Rikard De Besche

Sevicetekniker

Tfn 073-080 26 93

rikard.debesche@vattenresurs.se

Stefan Nyberg

Verkstadsansvarig
Tfn 076-725 33 35
stefan.nygren@vattenresurs.se

Rikard De Besche

Sevicetekniker

Tfn 073-080 26 93

rikard.debesche@vattenresurs.se

VÅR METOD

bottom of page