top of page

Seminarium om effektiv vattenrening av övergödda sjöar och havsvikar

Vad behöver man tänka på för att komma igång med en process för att rena sjöarna i sin kommun? Vattenresurs har samlat forskare och representanter från länsstyrelser och kommuner för att dela med sig av sina erfarenheter.

 

Ta del av hela seminariet på temat Effektiv rening av övergödda sjöar och havsvikar nedan. 

Mer information finns i Havs- och Vattenmyndighetens Handbok för åtgärder mot internbelastning. Tabell 7 visar att Vattenresurs metod är den mest kostnadseffektiva.

VÅR METOD

bottom of page