top of page

Några av de sjöar och havsvikar vi behandlat

Vattenresurs har sedan starten i början av 1990-talet renat sjöar runt om i Stockholmsområdet och övriga landet. Vi har renat allt från mindre sjöar som Bastusjön i Nacka, till stora sjöar som Växjösjön i Växjö och havsvikar som Säbyviken, Björnö- och Torpeinfjärdarna i Värmdö. Vår metod fungerar lika bra i alla dessa olika typer av vatten.

Vi är redo att i enlighet med flera EU-direktiv och svensk miljölagstiftning hjälpa Sveriges kommuner att ta hand om (åtgärda) sina övergödda sjöar.

VÅR METOD

bottom of page