top of page

EKOBENTIK
– en rekommenderad och erkänd metod

Vår metod EKOBENTIK rekommenderas av både Havs- och Vattenmyndigheten och av regionala vattenmyndigheter.

Vattenresurs bedriver också samarbeten och forskningsprojekt tillsammans med Stockholms Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Vi medverkar bland annat i ett forskningsprojekt kring att rena havsvikar längs med Östersjöns kust. Sedan 2023 medverkar Vattenresurs via SLU i ett EU-finansierat forskningsprojekt för att rena övergödda sjöar i Baltikum

Vi samarbetar även med stiftelsen Race For The Baltic inom projektet Underwater Restoration där vår metod effektivt bidrar till att minska belastningen på Östersjön.

VÅR METOD

bottom of page