top of page

Aluminium – ett naturligt mineral

När aluminiumsaltet blandas med sjövatten och fälls in i bottensedimentet bildas ett naturligt aluminummineral med egenskaper som gör att det kan binda till sig fosfor. Aluminumsaltet, Ekoflock 96, används också vid vattenverk för att rena vårt dricksvatten och vid avloppsverk för att rena avloppsvatten innan det släpps tillbaka ut i våra vattendrag.

VÅR METOD

bottom of page