top of page

Vattenresurs – en trygg och långsiktig partner

Vattenresurs har över 30 års beprövad erfarenhet av restaurering av sjöar och havsvikar. Bolaget ägs idag till 100 procent av Mellby Gårds dotterbolag Feralco, som är en ledande leverantör av produkter och system för vattenrening åt kommuner och industri.

Attraktiva livsmiljöer för människor, djur och växtliv
Vattenresurs skapar en hållbar och god livsmiljö med möjlighet till bad, rekreation och ett rikt naturliv – en attraktiv plats att bo på och verka i.

VÅR METOD

bottom of page