top of page

VÅR METOD  »  Snabb effekt

Snabb och bestående effekt – ökat siktdjup på bara några dagar

En övergödd sjö kan ta århundraden på sig att återställas på naturlig väg. Med Vattenresurs teknik att binda fosforn i bottensedimentet kan ökat siktdjup i vattnet konstateras på bara ett par dagar. Resultaten är också bestående med en långsiktig återhämtning av fiskbestånd och växtlighet.

Naturen
själv tar sekel på sig

bottom of page